Vier Arcense verenigingen samen verder als Omnivereniging Arcen

Namens de besturen van AV Flash, DEV-Arcen, Jong Arcen en TCA is op 20 juni jl. een informatieavond georganiseerd waar de aanwezige leden nogmaals uiteengezet is over het hoe en wat van de Omnivereniging Arcen.

De eerdergenoemde verenigingen werken al jaren samen onder de vlag van SV Arcen, waarin al veel zaken bereikt zijn zoals de oprichting van gemeenschappelijke vertrouwenscommissie en het organiseren van koningsdagactiviteiten.

De 4 verenigingen zijn er van overtuigd dat met het oog op de toekomst een verdere bundeling van de krachten in een Omnivereniging kan leiden tot onder meer het afnemen van de werkdruk van bestuurders, het maken van een sterkere stem naar relevante partijen, en het oppakken van nieuwe regelgeving. De belangrijkste reden voor de fusie naar een Omnivereniging is echter de bevordering van de leefbaarheid en sociale binding in Arcen door het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van een rijk verenigingsleven.

Na een goede discussie, plenair en in subsessies op verenigingsniveau, hebben de aanwezige leden van de verenigingen positief gereageerd en werd groen licht gegeven voor verdere uitwerking van de fusieplannen. Daaropvolgend heeft de notaris opdracht gekregen de benodigde documenten op te stellen voor de fusie. Vlak voor of na de jaarwisseling streven we naar de oprichting van Onivereniging Arcen nadat de definitieve besluitvorming in ledenvergaderingen van de vier verenigingen heeft plaatsgevonden.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.