Bezwaar tegen nieuw subsidiestelsel

De gemeente Venlo gaat de verdeling van subsidies wijzigen. Voor SVArcen aanleiding om de gemeente hier schriftelijk haar standpunt over te laten weten. Dagblad De Limburger heeft hier in de editie van 21 juli melding van gemaakt. Zie de bijlage. 
We hebben overigens eerder al een uitnodiging ontvangen voor een persoonlijk gesprek met de wethouder.
Vooruitlopend op de mogelijke vorming van SVArcen tot Omnivereniging Arcen is deze gecoördineerde aanpak weer een treffend voordeel van samenwerking binnen de Arcense verenigingen.
 
SUBSIDIESTELSEL,

Geld voor feesten, niet voor clubs

Waarom geeft de gemeente wel subsidie aan evenementen in
Venlo die vooral door mensen van buiten de stad worden bezocht
en niet aan sportclubs in de dorpen?
DOOR PETER HEESEN

Die vraag stellen sportverenigingen in schriftelijke reacties aan het
gemeentebestuur. Aanleiding is het aangepast subsidiestelsel. Voetbalclub
SV Blerick en vier sportclubs in Arcen vinden het onbestaanbaar
dat Venlo vanaf 2022 bijna een miljoen euro per jaar op kleine
verenigingen wil bezuinigen, terwijl grote instellingen en evenementen
buiten schot blijven.
Bij de instellingen gaat het onder meer om poppodium Grenswerk en
theater De Maaspoort. Voorbeelden van grote evenementen zijn Venloop,
Boètegewoeëne Boètezitting en Zomerparkfeest. De instellingen
en evenementen trekken veel bezoekers en deelnemers die niet uit
Venlo komen, stellen de clubs.
Het nieuw stelsel zou nodig zijn om de subsidies eerlijker te verdelen.
In de praktijk komt het erop neer dat de grote instellingen en evenementen
in de stad geen geld hoeven in te leveren en die in de dorpen
wel. De voetbal-, volleybal-, tennis- en jeugdvereniging in Arcen zeggen
te begrijpen dat grote eendaagse evenementen goed zijn voor de
uitstraling en naamsbekendheid van Venlo.
Aan de andere kant zijn verenigingen met meer activiteiten per week
vaak belangrijker voor de leefbaarheid en het welbevinden van de inwoners,
voeren zij aan.
SV Blerick is het hiermee eens. De voetbalclub verzet zich tegen de afschaffing
van subsidie voor jeugdleden en voor voetbal- en verenigingsactiviteiten.
Waarom geeft de gemeente alleen subsidie voor een
voetbaltoernooi als de club een rookvrij sportpark heeft, terwijl die eis
niet geldt voor het Zomerparkfeest? Waarom financiert de gemeente
wel het salaris van een artiest en niet de contributie van een voetballertje?
De verenigingen in Arcen en Blerick vinden het vreemd dat tijdens de
coronacrisis de subsidie wordt gekort. Voor SV Blerick komt daarbij
dat het activiteiten organiseert die de saamhorigheid vergroten, wat
in dit stadsdeel ‘met zeer zwakke wijken’ beloond zou mogen worden.
In een reactie stellen B en W dat subsidies voor sport en cultuur lastig
met elkaar kunnen worden vergeleken.

Bestuur SVArcen

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.