Corona protocol AV Flash vanaf 28 september jl.

 Corona protocol AV Flash vanaf 28 september jl.

Het volleybalseizoen is weer begonnen, we mogen weer lekker trainen en wedstrijden gaan spelen. Maar helaas hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus en dienen we rekening te houden met een aantal maatregelen. Om alles goed te laten verlopen is het van groot belang dat we ons allemaal houden aan de maatregelen die zijn opgesteld. Hierbij het verzoek aan alle leden, gasten en toeschouwers om je hieraan te houden.

Algemeen

ï‚· Bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of een plotseling verlies van reuk en/of smaak blijf dan thuis en laat je testen. Als iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of benauwdheid heeft, blijf je ook thuis. (RIVM)

 •  Was vaak je handen, dus ook voor en na het bezoek aan onze sportaccommodatie.
 •  Er is een desinfectiezuil aanwezig, gebruik deze na binnenkomst.
 • Het gebruik van kleedruimten en douches is weer mogelijk.

- Jeugd tot 18 jaar zonder afstandsbeperking (ouders en familie zijn niet toegestaan)

- Vanaf 18 jaar geldt de -1,5- meter afstand. Dit betekent dat de kleedlokalen en douches door een beperkt aantal mensen gebruikt mogen worden. Dit neemt wellicht met zich mee dat een team in 2 shiften zal moeten douchen en omkleden.

 •  Het advies van de gemeente Venlo blijft om tijdens trainingen de leden sport klaar naar de accommodatie te laten komen en het schoeisel te wisselen in de zaal. Echter is er de mogelijkheid om te douchen mits men zich houdt aan de maatregelen.
 • Toiletten mogen gebruikt worden en ook hier dient rekening gehouden te worden met de maatregelen die op de betreffende plekken zijn getroffen.
 •  De sportaccommodatie is alléén toegankelijk voor spelers en niet meer voor toeschouwers.
 •  Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de training/wedstrijd dient vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstand wel weer te worden gewaarborgd.
 • Volg ten alle tijden de looproutes en instructies, pijlen, afzettingen en dergelijke.
 •  Het schudden van handen, overig fysiek contact (bij bijvoorbeeld het vieren van een punt), yellen en roepen/schreeuwen is niet toegestaan.

 

 •  Tijdens de wedstrijden dient iedereen zich aan de regels te houden zoals hier wordt gecommuniceerd, en dient een ieder ook gastteams hierop aan te spreken.

 

Entree sportaccommodatie alleen voor leden:

 • Alle leden, teams en gastteams kunnen gebruik maken van de “HOOFDINGANG” als het MFA regulier geopend is.
 • Als het MFA niet open is, ingang via de zij ingang zoals reeds eerder gecommuniceerd.

 

Bij binnenkomst de normale routing volgen naar kleedkamers en/of tribune op gepaste afstand -1,5-meter.

 • Spelers betreden via de tussendeur de sportaccommodatie.
 • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats van het MFA of op de openbare parkeerplaatsen aan de Schans.
 • Fietsen kunnen bij de ingang van de school neergezet worden.
 • Neem waardevolle spullen mee de sportzaal in en sluit de kleedkamerdeur af.

 

Horeca

 •  AV Flash mag/kan door de Corona-maatregelen voorlopig géén kantinediensten draaien.
 •  Bij afwezigheid van personeel, werkzaam in het HORECA-gedeelte van het MFA, is gebruik van de foyer niet toegestaan.
 •  Wanneer er wel personeel van het MFA aanwezig is mag/kun je een drankje drinken. Dien je je te houden aan het coronaprotocol Horeca van het MFA wat geldt in de foyer.

 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we conform de maatregelen toch kunnen blijven volleyballen.

Bestuur AV Flash

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.