AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen gaan verder als Omnivereniging Arcen

 

AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen gaan verder als Omnivereniging Arcen

Beste Arcenenaren,

Afgelopen week hebben, zoals velen van jullie weten, de leden van AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen gestemd over de fusie van de vier verenigingen tot Omnivereniging Arcen, tijdens speciaal daarvoor ingelaste ledenvergaderingen. De besturen van de verenigingen zijn heel blij te kunnen meedelen dat we veel draagvlak hebben gekregen van onze leden voor de fusie. Ruim 90% van de aanwezige leden heeft immers gestemd vóór de fusie tot Omnivereniging Arcen.


Al lange tijd hebben we onder de naam Stichting Verenigingsleven Arcen (SVArcen) samen opgetrokken. Denk daarbij aan de organisatie van activiteiten zoals het Koningsdagevenement en buitenschoolse activiteiten, het opstellen van gezamenlijke gedragsregels en de opzet van een gemeenschappelijke vertrouwenscommissie.

 

Ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen heeft SVArcen in 2017 een toekomstvisie op papier gezet. Het uitgangspunt daarbij was om de leefbaarheid in Arcen te bevorderen door het behouden en waar mogelijk uitbreiden van het verenigingsleven. Uiteindelijk heeft deze visie ertoe geleid dat de vier verenigingen AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen zich hebben voorgenomen te fuseren tot een omnivereniging.

 

De oprichting van de omnivereniging biedt de mogelijkheden om de krachten verder te bundelen en de bestuurlijke- en administratieve lasten voor de aangesloten verenigingen te verlichten. Concrete voordelen zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke belangenbehartiging naar de gemeente, een gezamenlijke financiёle en ledenadministratie en het verminderen van formele bestuursfuncties en -taken. Daarnaast is afgesproken dat de afdelingen/clubs ieder hun eigen identiteit en een grote mate van autonomie behouden. De afdelingen/clubs blijven dus ook zelf verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen hun kernactiviteit (voetbal, volley etc.).


Nu de leden van de 4 verenigingen tijdens hun ledenvergaderingen voor de fusie hebben gekozen zal de formele fusie en oprichting van de Onivereniging Arcen op korte termijn plaatsvinden. Direct gevolg hiervan is dat de SVArcen door de fusie zal ophouden te bestaan.

 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken de leden te bedanken voor hun vertrouwen en in het bijzonder eenieder te bedanken die zich op welke wijze dan ook ingezet hebben voor de SVArcen en/of de oprichting van Omniverening Arcen.

 

Besturen AV Flash, DEV-Arcen, Jong Arcen en TCA.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.